rrick

Wat goan we es vertelle hear ??? Nou ik bin Rick Weijs en ze neume mej Weijs... Ik zit in enne vriendegroep die mierendiels oet hoars kumt. Wej neume os zelf VC Neet Gek... K hald vah en god fiest en oetgoan, mar naruurlijk ok vah en moei mechje en wat te drinke vur bej t oetgoan... K zit bej HOVOC en duj dit mit plezear...